Vibracijska ploča (nabijač) AMMANN APF 1850

AMMANN APF 1850

Vibracijska ploča AMMANN APF 1850

FREKVENCIJA: 85 Hz
RADNI KAPACITET: 570 m²/h
RADNA BRZINA: 25 m/min
RADNA DUBINA: 20 cm
SNAGA MOTORA: 4.1 kW
TEŽINA: 100 kg
ŠIRINA: 50 cm
MOTOR: benzin (E95)
POTROŠNJA: 1 l/h
ZAPREMNINA REZERVOARA: 4 l
ZAPREMNINA REZERVOARA VODE: 10 l