Pravila privatnosti

Politika privatnosti

Od: 2. studenog 2022.

Drago nam je što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka je od posebnog prioriteta za našu upravu. Korištenje naših internetskih stranica moguće je bez navođenja osobnih podataka; međutim, ako nositelj podataka želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, u pravilu dobivamo privolu od nositelja podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu s propisima o zaštiti podataka za pojedinu zemlju. primjenjivo na nas. Putem ove izjave o zaštiti podataka, naše poduzeće želi informirati širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici su putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješteni o pravima koja imaju, vezano uz GDPR.

Kao voditelj obrade, proveli smo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali što potpuniju zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prijenos podataka putem interneta može u načelu imati sigurnosne nedostatke, tako da apsolutna zaštita možda nije zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka slobodan je prenijeti nam osobne podatke putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona.

Definicije

Izjava o zaštiti podataka temelji se na uvjetima koje je europski zakonodavac koristio za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba biti čitka i razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

 • a)    Osobni podaci

Osobni podaci označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati („ispitanik”). Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičko, fiziološko, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

 • b) Ispitanik

Ispitanik je svaka fizička osoba koja je identificirana ili se može identificirati, čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.

 • c)    Obrada

Obrada je bilo koja radnja ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, konzultacija, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili drugim načinom stavljanja na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.

 • d)    Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • e)    Profiliranje

Profiliranje znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču ​​radnog učinka te fizičke osobe, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija , interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje.

 • f)     Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom nositelju podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj fizičkoj osobi ili osobi koju je moguće identificirati.

 • g)    Kontrolor ili voditelj obrade odgovoran za obradu

Voditelj obrade ili voditelj obrade odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili pravom države članice.

 • h)    Procesor

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

 • i)      Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se osobni podaci otkrivaju, bilo treća strana ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog upita u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

 • j)      Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili tijelo koje nije nositelj podataka, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su pod izravnim ovlaštenjima voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlaštene za obradu osobnih podataka.

 • k)    Suglasnost

Privola ispitanika je svaka slobodno dana, konkretna, informirana i nedvosmislena oznaka želja ispitanika kojom on ili ona, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. .

Naziv i adresa kontrolora

Voditelj obrade za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

Tvrtka Aedifex d.o.o.

Priljevo 45

32000 Vukovar

Hrvatska

ad.skele@gmail.com

Kolačići / SessionStorage / LocalStorage

Naše internetske stranice koriste kolačiće, localstorage i sessionstorage. Ovo je da bi naša ponuda bila korisnija, učinkovitija i sigurnija. Lokalna pohrana i pohrana sesije tehnologija je koju koristi vaš preglednik za pohranjivanje podataka na vašem računalu ili mobilnom uređaju. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika. Korištenje kolačića, localstorage i sessionstorage možete spriječiti tako da ih postavite u svom pregledniku.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik subjekta podataka od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića možemo korisnicima ove web stranice pružiti usluge koje su jednostavnije za korištenje, a koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati imajući na umu korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je prethodno spomenuto, da prepoznamo korisnike naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke prilikom svakog pristupa web stranici, jer to preuzima web stranica, a kolačić se na taj način pohranjuje u računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Internetska trgovina pamti artikle koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se obrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti upotrebljive.

Prikupljanje općih podataka i informacija

Naše web mjesto prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav pozove web mjesto. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) vrste i verzije preglednika koji se koriste, (2) operativni sustav koji koristi sustav koji pristupa, (3) web stranica s koje sustav pristupa dolazi do naše web stranice (takozvani refereri), (4) pod -web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) pružatelja internetskih usluga sustava koji pristupa, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kada koristimo ove općenite podatke i informacije, ne donosimo nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ove su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice kao i njegovu reklamu, (3) osiguranje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije web stranice , i (4) pružiti tijelima za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju kibernetičkog napada. Stoga anonimno prikupljene podatke i informacije statistički analiziramo, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci log datoteka poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je dostavio subjekt podataka.

Registracija na našoj web stranici

Ispitanik ima mogućnost registracije na web stranici voditelja obrade uz navođenje osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose voditelju obrade određuje odgovarajuća maska ​​za unos koja se koristi za registraciju. Osobni podaci koje unese nositelj podataka prikupljaju se i pohranjuju isključivo za internu upotrebu od strane voditelja obrade i za vlastite potrebe. Voditelj obrade može zatražiti prijenos na jednog ili više procesora (npr. paketna služba) koji također koristi osobne podatke za internu svrhu koja se može pripisati voditelju obrade.

Registracijom na web stranici voditelja obrade, IP adresa – koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) i koristi nositelj podataka – datum i vrijeme registracije također se pohranjuju. Pohranjivanje ovih podataka odvija se s obzirom da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga, a po potrebi i da se omogući istraživanje počinjenih prekršaja. Utoliko je pohrana ovih podataka neophodna za sigurnost kontrolora. Ovi se podaci ne prosljeđuju trećim stranama osim ako postoji zakonska obveza prosljeđivanja podataka ili ako prijenos služi u svrhu kaznenog progona.

Registracija ispitanika, uz dobrovoljno navođenje osobnih podataka, ima za cilj omogućiti voditelju obrade da ispitaniku ponudi sadržaje ili usluge koje se zbog prirode predmeta mogu nuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe slobodne su u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene prilikom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka voditelja obrade.

Voditelj obrade će u svakom trenutku svakom nositelju podataka na zahtjev pružiti informacije o tome koji se osobni podaci pohranjuju o nositelju podataka. Osim toga, voditelj obrade će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka, ukoliko ne postoje zakonske obveze pohrane. Ispitaniku su u tom pogledu dostupni svi zaposlenici voditelja obrade kao osobe za kontakt.

Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adrese). Ako nositelj podataka kontaktira voditelja obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje nosi nositelj podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje nositelj podataka dobrovoljno prenosi voditelju obrade pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Ne postoji prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama.

Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade će obrađivati ​​i čuvati osobne podatke ispitanika samo u razdoblju potrebnom za postizanje svrhe pohrane, ili u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno od strane europskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima ili propisima kojima je voditelj obrade do.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Prava nositelja podataka

 • a) Pravo na potvrdu

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne. Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

 • b) Pravo pristupa

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade u bilo kojem trenutku dobije besplatne informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni i kopiju tih informacija. Nadalje, europske direktive i propisi daju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

 • svrhe obrade;
 • kategorije dotičnih osobnih podataka;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka, ili uložiti prigovor na takvu obradu;
 • postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, smislene informacije o uključenoj logici, kao i značaju i predviđenim posljedicama takvu obradu za subjekta podataka.

Nadalje, nositelj podataka ima pravo dobiti informaciju o tome prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom slučaju ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama u vezi s prijenosom.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

 • c) Pravo na ispravak

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da bez nepotrebnog odgađanja od voditelja obrade zatraži ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i davanjem dopunske izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

 • d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedna od sljedećih osnova: primjenjuje se, sve dok obrada nije potrebna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • Ispitanik povlači privolu na kojoj se obrada temelji prema točki (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, a kada ne postoji druga pravna osnova za obradu.
 • Ispitanik se protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
 • Osobni podaci su nezakonito obrađeni.
 • Osobni podaci moraju se izbrisati radi usklađivanja sa zakonskom obvezom u pravu Unije ili države članice kojoj podliježe voditelj obrade.
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako postoji jedan od gore navedenih razloga, a nositelj podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje smo pohranili, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik će odmah osigurati da se zahtjev za brisanje odmah ispuni.

Ako je voditelj obrade objavio osobne podatke i dužan je u skladu s člankom 17. stavkom 1. izbrisati osobne podatke, voditelj obrade, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, poduzet će razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolori koji obrađuju osobne podatke za koje je nositelj podataka zatražio da takvi kontrolori izbrišu sve poveznice ili kopije ili replikacije tih osobnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna. Naši djelatnici organizirat će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

 • e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade zatraži ograničenje obrade kada se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe.
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali su oni potrebni subjektu podataka za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik se usprotivio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a čekajući provjeru imaju li legitimni razlozi voditelja obrade prednost nad onima ispitanika.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a nositelj podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjujemo, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Naš zaposlenik će dogovoriti ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prenosivost podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da primi osobne podatke koji se odnose na njega, a koji su dostavljeni voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na privoli u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na ugovor u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadaće koja se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade.

Nadalje, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, ispitanik ima pravo na prijenos osobnih podataka izravno od jednog voditelja obrade drugom, kada je to tehnički izvedivo i kada to ne čini negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, nositelj podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg našeg zaposlenika.

 • g) Pravo na prigovor

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku uloži prigovor, na temelju svoje posebne situacije, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a koja se temelji na točki (e) ili (f ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama.

Više nećemo obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode nositelja podataka ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako osobne podatke obrađujemo u svrhe izravnog marketinga, nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing. Ovo se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako nam se nositelj podataka usprotivi obradi u svrhe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati ​​osobne podatke u te svrhe.

Osim toga, nositelj podataka ima pravo, na temelju njegove ili njezine posebne situacije, usprotiviti se obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju od strane nas u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89(1). ) GDPR-a, osim ako je obrada nužna za obavljanje zadatka koji se provodi iz razloga javnog interesa.

Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kojem našem zaposleniku. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke u vezi s njim ili njom ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije potrebno za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka ili (2) nije dopušteno pravom Unije ili države članice kojem voditelj obrade podliježe i koje također postavlja poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) se temelji na izričitom pristanku ispitanika, mi ćemo provesti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode i legitimnih interesa ispitanika, barem pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja obrade, da izrazi svoje stajalište i ospori odluku.

Ako nositelj podataka želi ostvariti prava u vezi s automatiziranim individualnim odlučivanjem, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg našeg zaposlenika.

 • i) Pravo na povlačenje privole za zaštitu podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje privole, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg našeg zaposlenika.

Pravna osnova za obradu

Umjetnost. 6(1)lit. GDPR služi kao pravna osnova za radnje obrade za koje dobivamo privolu za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj, na primjer, kada su postupci obrade nužni za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. lit. b GDPR. Isto se odnosi na takve radnje obrade koje su potrebne za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita koji se odnose na naše proizvode ili usluge. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6(1)lit. c GDPR.
U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti nužna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako bi posjetitelj bio ozlijeđen u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morali bismo proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6(1)lit. d GDPR.
Konačno, radnje obrade mogle bi se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova se pravna osnova koristi za radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednom od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada nužna u svrhu legitimnih interesa kojima teži naša tvrtka ili treća strana, osim kada su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno naveo. Smatrao je da se legitimni interes može pretpostaviti ako je nositelj podataka klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47, rečenica 2 GDPR).

Legitimni interesi kojima teži voditelj obrade ili treća strana

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR naš je legitimni interes obavljati svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog roka, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili iniciranje ugovora.

Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjevi potrebni za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka da pruži osobne podatke; moguće posljedice nedostavljanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. podaci o ugovornom partneru).

Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor da nam nositelj podataka dostavi osobne podatke, koje naknadno moramo obraditi. Ispitanik je, primjerice, dužan dati nam osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njom potpiše ugovor. Nepružanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora s nositeljem podataka.

Prije nego što ispitanik pruži osobne podatke, ispitanik mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik pojašnjava nositelju podataka je li davanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i posljedice nedavanja osobnih podataka. podaci.

Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko donošenje odluka niti profiliranje.